جدیدترین مقالات

لباس سنتی گیلانی
دسته‌بندی نشده

لباس محلی شمالی (گیلانی)

لباس محلی شمالی (گیلانی) لباس‌های محلی زنان گیلان را می‌توان به سه بخش شرق، غرب و مرکز تقسیم‌بندی کرد که به ترتیب لباس «قاسم‌آبادی»،«تالشی» و«رسوخی» معروف

Read More »
00111

لباس سنتی اهواز

لباس سنتی زنان عرب خوزستان: عبایه یا عبا (چادر عربی) چادرسیاهی است که در قسمت میانی طرفین برش دارد و دست‌ها تا مچ از آن قسمت

Read More »
لباس سنتی ابیانه ای
دسته‌بندی نشده

لباس سنتی ابیانه

پوشاک زنان در ابیانه پیراهن: پیراهن بانوان ابیانه راسته و گشاد و قد آن تا بالای زانو می‌باشد. این پیراهن بدون مچ و یقه آن گرد

Read More »
لباس سنتی بلوچی
پوشاک سنتی

لباس سنتی بلوچی

لباس سنتی بلوچی در طرح زنانه به دلیل سوزن دوزی های حرفه ای و زیبا بر روی پارچه های آن جزء گرانترین لباس سنتی ایران برشمرده

Read More »
لباس ترکمنی
لباس های ترکی

لباس سنتی ترکمنی ها

لباس سنتی ترکمن تركمن ها از اقوام ساكن در شمال ایران هستند. لباس های سنتی این مردم كه از سال های قبل استفاده می کردند و

Read More »
پوشاک هرمزگانی ها
پوشاک سنتی

هرمزگانی ها چه می پوشند ؟

لباس های سنتی هرمزگان لباس محلی مردم هرمزگان جذابیت خودش را دارد. کارشناسان سبک تزیین لباس را شباهت به امارات وهند می‌دانند. جنسلباس سنتی هرمزگان لباس

Read More »
لباس سنتی گیلانی
دسته‌بندی نشده

لباس محلی شمالی (گیلانی)

لباس محلی شمالی (گیلانی) لباس‌های محلی زنان گیلان را می‌توان به سه بخش شرق، غرب و مرکز تقسیم‌بندی کرد که به ترتیب لباس «قاسم‌آبادی»،«تالشی» و«رسوخی» معروف

Read More »
00111

لباس سنتی اهواز

لباس سنتی زنان عرب خوزستان: عبایه یا عبا (چادر عربی) چادرسیاهی است که در قسمت میانی طرفین برش دارد و دست‌ها تا مچ از آن قسمت

Read More »
لباس سنتی ابیانه ای
دسته‌بندی نشده

لباس سنتی ابیانه

پوشاک زنان در ابیانه پیراهن: پیراهن بانوان ابیانه راسته و گشاد و قد آن تا بالای زانو می‌باشد. این پیراهن بدون مچ و یقه آن گرد

Read More »
لباس سنتی بلوچی
پوشاک سنتی

لباس سنتی بلوچی

لباس سنتی بلوچی در طرح زنانه به دلیل سوزن دوزی های حرفه ای و زیبا بر روی پارچه های آن جزء گرانترین لباس سنتی ایران برشمرده

Read More »
لباس سنتی گیلانی
دسته‌بندی نشده

لباس محلی شمالی (گیلانی)

لباس محلی شمالی (گیلانی) لباس‌های محلی زنان گیلان را می‌توان به سه بخش شرق، غرب و مرکز تقسیم‌بندی کرد که به ترتیب لباس «قاسم‌آبادی»،«تالشی» و«رسوخی» معروف

Read More »
00111

لباس سنتی اهواز

لباس سنتی زنان عرب خوزستان: عبایه یا عبا (چادر عربی) چادرسیاهی است که در قسمت میانی طرفین برش دارد و دست‌ها تا مچ از آن قسمت

Read More »
لباس سنتی ابیانه ای
دسته‌بندی نشده

لباس سنتی ابیانه

پوشاک زنان در ابیانه پیراهن: پیراهن بانوان ابیانه راسته و گشاد و قد آن تا بالای زانو می‌باشد. این پیراهن بدون مچ و یقه آن گرد

Read More »
0 +
بخش ها
0 +
مقالات
0 +
انواع لباس
0 +
تصاویر

ارتباط با ما