جدیدترین مقالات

لباس ترکمنی
لباس های ترکی

لباس سنتی ترکمنی ها

لباس سنتی ترکمن تركمن ها از اقوام ساكن در شمال ایران هستند. لباس های سنتی این مردم كه از سال های قبل استفاده می کردند و

Read More »
پوشاک هرمزگانی ها
پوشاک سنتی

هرمزگانی ها چه می پوشند ؟

لباس های سنتی هرمزگان لباس محلی مردم هرمزگان جذابیت خودش را دارد. کارشناسان سبک تزیین لباس را شباهت به امارات وهند می‌دانند. جنسلباس سنتی هرمزگان لباس

Read More »
لباس سنتی بلوچی
پوشاک سنتی

لباس سنتی بلوچی

لباس سنتی بلوچی در طرح زنانه به دلیل سوزن دوزی های حرفه ای و زیبا بر روی پارچه های آن جزء گرانترین لباس سنتی ایران برشمرده

Read More »
لباس ترکمنی
لباس های ترکی

لباس سنتی ترکمنی ها

لباس سنتی ترکمن تركمن ها از اقوام ساكن در شمال ایران هستند. لباس های سنتی این مردم كه از سال های قبل استفاده می کردند و

Read More »
پوشاک هرمزگانی ها
پوشاک سنتی

هرمزگانی ها چه می پوشند ؟

لباس های سنتی هرمزگان لباس محلی مردم هرمزگان جذابیت خودش را دارد. کارشناسان سبک تزیین لباس را شباهت به امارات وهند می‌دانند. جنسلباس سنتی هرمزگان لباس

Read More »
0 +
بخش ها
0 +
مقالات
0 +
انواع لباس
0 +
تصاویر

ارتباط با ما